Nehodí se Vám termín jednání shromáždění ve Vašem domě nebo vlastníte byt, ve kterém bydlí někdo z rodiny a přejete si, aby Vás na jednání zastoupil? V tomto případě lze využít plnou moc a níže se dozvíte více.

Plná moc musí obsahovat místo, datum podpisu a vlastnoruční podpisy.
zdroj: Pexels

Co je důležité vědět před udělením plné moci?

V první řadě by měly tuto možnost povolovat stanovy konkrétního společenství vlastníků. Stanovy mohou dále specifikovat, komu lze plnou moc udělit (např. jen jinému vlastníkovi) a mohou zahrnovat i další podmínky (např. nutnost ověřených podpisů). V první řadě tedy nahlédněte do stanov, zda lze plnou moc udělit a v jaké formě.

Jak na plnou moc?

Ve většině případů může být plná moc udělena komukoli a podpisy nemusí být úředně ověřeny. Plná moc však musí být sepsána před konáním shromáždění, musí obsahovat identifikaci vlastníka nebo vlastníků jednotky, kteří plnou moc udělují, dále komu je plná moc udělena. Musí být uvedeno, kterého jednání a kterého shromáždění se plná moc týká a zda může zmocněnec hlasovat. Vlastník může do plné moci specifikovat, jak má zmocněnec hlasovat, pokud toto není specifikováno, záleží na vůli zmocněnce. Nezapomeňte připojit místo, datum podpisu a vlastnoruční podpisy.

Pro více informací, jak zajistit externí výbor nebo předsedu nás kontaktujte na mares@pvso.cz nebo na +420 728 957 253.

Honza, Váš Profi Předseda