• převzetí funkce předsedy v SVJ včetně veškeré odpovědnosti (dle NOZ č. 89/2012 Sb.)
 • důraz na přístup všech vlastníků ke kompletním a aktuálním informacím o SVJ – finance, dokumentace, návrhy, zápisy atd.
  1. papírově
  2. ústně – ochotně vysvětlíme legislativu, situaci domu a návrhy při osobním setkání
  3. zdarma ve webové aplikaci
 •  přímá komunikace a kontrola správce
 •  zájmy vlastníků jsou na 1. místě
 •  správa domu ve věcech, které nejsou pravomocí shromáždění a správce domu
 •  evidence vlastníků jednotek, plnění usnesení shromáždění vlastníků, vyhledávání možností úspor, zajištění shromáždění vlastníků,   vymáhání plnění povinností členů společenství
 •  pravidelná účast v domě pro osobní setkání a řešení běžné agendy
 •  komunikace s úřady a institucemi
 •  v lokalitách Vysočina