Profesionální výkon statutárního orgánu pro SVJ v bytových domech

Co si pod profesionálním výkonem statutárního orgánu představit? – jedná se o službu takzvaného profesionálního předsedy ve společenství vlastníků jednotek v bytových domech. S platností Nového občanského zákoníku v roce 2014 vznikla možnost, aby ve statutárních orgánech SVJ vykonával funkci i nevlastník jednotky v domě nebo právnická osoba. Neustále se zvyšující nároky na předsedy, kteří vykonávají tuto činnost ve svém volném čase, způsobují nezájem o zvolení do čela SVJ, a proto přicházíme s řešením a zajišťujeme službu externího předsedy (Vysočina).

Vize profesionálního předsedy – pojďme zlepšit vztahy ve Vašem domě, hledat společně užitečná řešení a rozhodovat spravedlivě o Vašem majetku. Všechna rozhodnutí učiníme přesně dle zákona a na základě předem prostudovaných podkladů.