Pravděpodobnost nákazy na chodbě bytového domu není příliš vysoká, přesto je na místě dodržovat základní zásady a předejít tak onemocnění.  Virus je přenášen především kapénkami při osobním kontaktu. I v případě, že při pohybu ve společných prostorech nikoho nepotkáte, je vhodné dodržovat následující:

Hygiena především
zdroj: pixabay
  • Používat roušku
  • Nedotýkat se rukou klik, madel, zábradlí a vypínačů (použít rukavice nebo lokty)
  • Po příchodu domů si pečlivě umýt ruce mýdlem
  • Nedotýkat se obličeje a desinfikovat si ruce (případně další předměty, kterých jsme se dotýkali – mobil, klíče …)

Zdroj: Ceskestavby.cz