Víme, že spousta z Vás ví přesně, jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí shromáždění. Nicméně ne všichni znají pravidla, jak má být vytvořen zápis ze schůze společenství vlastníků jednotek a pro ty kteří vědí, že opakování je matka moudrosti.

Co musí obsahovat zápis ze shromáždění SVJ?

Co Tedy musí obsahovat zápis ze shromáždění SVJ?

 • Pozvánku na shromáždění a její program
 • Jak a kdo shromáždění Vašeho SVJ svolal
 • Datum konání shromáždění Vašeho SVJ
 • Kdo shromáždění SVJ svolal a kdo mu předsedal
 • Kdo byl na schůzi dodatečně zvolen jako např. zapisovatel a ověřovatel zápisu
 • Usnášeníschopnost
  • Zde je nutné ověřit, zda na shromáždění přišel dostatečný počet členů s velikostí podílů, aby bylo možné schůzi vůbec konat. Pokud tomu tak nenastane, je nutné svolat náhradní schůzi. K prokázání usnášeníschopnosti do budoucna (pro např. kontrolní orgán, při napadení rozhodnutí při shromáždění u soudu) je další důležitý bod, který v zápisu nesmí chybět.
 • Prezenční  listina (seznam jmen se spoluvlastnickými podíly a s podpisy účastníků)
 • Jaká usnesení shromáždění SVJ projednalo a zda je přijalo
 • Kdy byl zápis ze shromáždění vyhotoven (zápis musí být vyhotoven vždy do 30 dní od skončení schůze SVJ)

V případě zajištění výkonu externím předsedou se o kompletní zajištění shromáždění postaráme my. Vy se pouze účastníte a rozhodujete o svém majetku.

Pro více informací, jak zajistit externí výbor nebo předsedu nás kontaktujte na mares@pvso.cz nebo na +420 728 957 253.

Honza, Váš Profi Předseda